Bij het onderhandelen van een contract wordt niet vaak aandacht besteed aan de clausule waarin staat hoe geschillen tussen partijen opgelost zullen worden. Zulke clausules (geschilbeslechtingsclausules) worden vaak gezien als standard clausules en worden min of meer ongelezen geaccepteerd. In een geschilbeslechtingsclausule spreken partijen vaak af dat een geschil door een rechter of in arbitrage beslecht zal worden. In veruit de meeste gevallen maakt het ook niet uit wat partijen over geschilbeslechting hebben afgesproken. Immers,

INTRAMAR® introduceert Weather Downtime Protection.   Vanaf nu hoeft het risico op het uitlopen van offshore projecten geen obstakel meer te zijn bij contractonderhandelingen. Het kostenaspect kan transparant worden gemaakt, er hoeft niet meer te worden gewerkt met risico opslagen die onderwerp van discussie zullen zijn. Met WDP is de kans op een concurrerende positie aanzienlijk groter voor contractors, vessel owners, vessel charterers, etc. Wij informeren u graag nader in een gesprek bij u op de zaak, of bij