Tijdens de North Sea Offshore 2018 in Den Helder is TOM gelanceerd. Met gepaste trots hebben Nigel Margetson, Nico de Wit en Michel Krediet op deze dag TOM officieel geïntroduceerd.      

In de (offshore) energie industrie wordt door veel bedrijven gewerkt met gehuurd equipment. Omdat deze equipment op locatie van de opdrachtgevers wordt ingezet, is er soms sprake van veelvuldige overslag tijdens transport. Bijvoorbeeld per vrachtwagen naar de offshore haven, overslag op een supply vaartuig en vervolgens het hijsen op een productieplatform. Er bestaat bij al die handelingen een kans dat zaken beschadigd raken of zelfs verloren gaan. In verhuurvoorwaarden wordt vaak een bepaling opgenomen dat

UIT DE PRAKTIJK Mr. dr. ing. N.J. Margetson De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is medio mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Zij zal in Nederland worden uitgevoerd door een uitvoeringswet (UAVG). Hoewel er een overgangsperiode van twee jaar is geweest vanaf de datum van inwerkingtreding van de AVG tot de dag dat zij van kracht is, voldoen veel ondernemingen nog niet aan haar eisen. Met name kleine ondernemingen en zzp’ers zullen

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Vragen als ‘Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? Welk tarief moet ik toepassen(0%, 6% of 21%)?’ zullen dan zeker de revue passeren. Blijft u met uw prestaties binnen de Nederlandse grenzen, dan hoeft u zich over het algemeen alleen druk te maken over de Nederlandse btw-verplichtingen. Levert u echter ook over de grens of verricht u diensten aan