Zijn uw medewerkers inmiddels weer veilig teruggekeerd op hun werkplek, na de vakantieperiode? Dan is het nu wellicht de tijd om na te denken over een (collectieve) zakelijke reisverzekering! Want wat als het veilig terug komen niet zo vanzelfsprekend is? Wat als iemand die voor uw bedrijf op reis is, iets overkomt en hulp nodig heeft? Zoals acute opname in een ziekenhuis, repatriëring naar huis, etc.? Wie zorgt voor deze hulp, en biedt dekking voor