Geschilbeslechting en geldbesparing

Bij het onderhandelen van een contract wordt niet vaak aandacht besteed aan de clausule waarin staat hoe geschillen tussen partijen opgelost zullen worden. Zulke clausules (geschilbeslechtingsclausules) worden vaak gezien als standard clausules en worden min of meer ongelezen geaccepteerd.

In een geschilbeslechtingsclausule spreken partijen vaak af dat een geschil door een rechter of in arbitrage beslecht zal worden.

In veruit de meeste gevallen maakt het ook niet uit wat partijen over geschilbeslechting hebben afgesproken. Immers, veruit de meeste projecten eindigen zonder geschil. Als er al onenigheden zijn, worden die meestal in onderling overleg opgelost.

Echter, mocht het een keer echt fout gaan waardoor een gang naar de rechter of de arbiter nodig is, dan wordt het geschilbeslechtingsmechanisme ineens van groot belang. Een verkeerde keuze in een geschilbeslechtingsclausule kan tot lange procedures en hoge kosten leiden.

De kosten van geschilbeslechting zullen met name een probleem zijn wanneer het geldelijk belang van een geschil relatief klein is, terwijl het geschil zelf technisch complex is.

In zulke gevallen kunnen de kosten van geschilbeslechting zodanig hoog zijn in verhouding tot het bedrag dat in geschil is, dat het uit economisch oogpunt eigenlijk onmogelijk is om te procederen of te arbitreren.

Punten van aandacht bij het overeenkomen van een geschilbeslechtingsclausule met het oog op besparing van kosten zijn bijv. de volgende:

Bindend advies

  • Partijen kunnen afspreken dat technische geschillen door middel van een bindend advies worden beslecht door een technisch expert. Deze procedure kan kort en snel zijn, waarbij de kosten een fractie zullen zijn van de kosten van een volledige procedure bij een overheidsgerecht of in arbitrage.

Small claims procedures

  • Veel arbitragereglement laten de mogelijkheid open voor partijen om een keuze te maken van een zogenaamde “small claims” procedure. In zo’n procedure wordt de zaak dan bijvoorbeeld op schriftelijke stukken afgedaan waarbij een mondelinge hoorzitting achterwege blijft.Vaak kan in zo’n small claims procedure worden afgesproken dat “disclosure” (verplichte overlegging door partijen van alle stukken die relevant kunnen zijn) achterwege kan blijven.Door gebruik te maken van een small claims procedure kunnen partijen grote kosten besparen en sneller een uitspraak halen.Partijen zijn vrij om zelf in hun contract af te spreken tot welk bedrag de small claims procedure gevolgd wordt. Bijv. tot USD 50,000.-, USD 100,000.- etc.

Andere procedure-afspraken

  • Ook voor grotere geschillen kunnen partijen procedure afspraken maken, bijv. over het aantal arbiters (één arbiter zal altijd goedkoper zijn dat drie arbiters), de loop van de procedure etc.
    Zulke procedure afspraken kunnen leiden tot kostenbesparingen tijdens een arbitrage.

De plaats van arbitrage

  • De plaats van arbitrage heeft een grote invloed op kosten. Dit omdat het procesrecht van bijv. Engeland tot veel hogere kosten leidt dan bijvoorbeeld het procesrecht in Nederland. Denk aan verplichte overlegging van alle mogelijk relevante stukken en hoorzittingen die vele dagen of zelfs weken duren.

Een geschilbeslechtingsclausule welke slim is opgesteld kan dus tot grote besparingen leiden. Dit is niet alleen een punt van aandacht tijdens het onderhandelen van contracten, maar ook voor de eigen algemene voorwaarden. MVTZ adviseert u graag.

E: nigel@mvtz.nl
M: 06 144 177 65

Deel dit bericht Share on Linkedin Share on Facebook Share on Twitter Share on Google plus Email this to someone Print this page