Wat betekent de Brexit voor uw btw?

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU (‘no deal’). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden? U verkoopt goederen aan het VK Bij een no deal bent u over een levering aan een zakelijke afnemer in het VK geen

DE ZZP-ER DIE WILDE DAT HIJ WERKNEMER WAS

Kantonrechter Rotterdam, 27 oktober 2019: Eiser [ZZP-er] v RS Diving Inleiding Op 27 oktober 2018 deed de kantonrechter te Rotterdam een uitspraak in een zaak waarin een ingehuurde ZZP-er trachtte om meer betalingen van zijn opdrachtgever te krijgen door te betogen dat hij een werknemer was. De zaak maakt duidelijk wat voor risico’s een opdrachtgever van ZZP-ers loopt indien zij geen deugdelijk contract met de ZZP-er aangaat. Ook maakt de uitspraak duidelijk hoe belangrijk het

Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019

De aanvraag voor een SDE+ subsidie start dit jaar op 12 maart. De SDE+ subsidie is bedoeld voor projecten met hernieuwbare energie. Denk hierbij aan windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. Hiermee is dit jaar € 10 miljard gemoeid. Je kunt de aanvraag al vóór 12 maart in concept klaarzetten in het eLoket. https://www.omnyacc.nl/news/2287/317/Openstelling-SDE-subsidie-12-maart-2019/    

++++ Uw zakenreisverzekering van INTRAMAR gaat verder! +++

Zijn uw medewerkers inmiddels weer veilig teruggekeerd op hun werkplek, na de vakantieperiode? Dan is het nu wellicht de tijd om na te denken over een (collectieve) zakelijke reisverzekering! Want wat als het veilig terug komen niet zo vanzelfsprekend is? Wat als iemand die voor uw bedrijf op reis is, iets overkomt en hulp nodig heeft? Zoals acute opname in een ziekenhuis, repatriëring naar huis, etc.? Wie zorgt voor deze hulp, en biedt dekking voor

Litigation and enforcement in the Netherlands: overview

On 1 August 2018 Nick and Nigel Margetson completed the Thomson Reuters questionnaire on litigation and enforcement in the Netherlands. It contains a comprehensive and practical discussion of dispute resolution in civil law matters in the Netherlands. It can be downloaded:   https://mvtz.nl/wp-content/uploads/2018/08/180821-Netherlands_DisputeResolution_Published-by-Thomson-Reuters.pdf